Tijdens een energetisch consult dien ik als een kanaal(medium) voor de energieoverdracht tussen mij en mijn cliënten. Een energieoverdracht is de stroming van de Universele energie die stromen mag op dat moment. Dat aan energie wat er tijdens een consult stromen mag, is dus niet van mij, maar stroomt via mij naar mijn cliënten. Als kanaal(medium) geef ik dit dus puur door en spreken we dan ook in die zin over een energieoverdracht, een energiebehandeling of een energetisch consult. Al dat ik waarnemen mag tijdens een consult wordt na afloop besproken met mijn cliënten. Bewust en zuiver in het leven staan is een van mijn hoogste prioriteiten, dit zodat ik hoog in mijn lichtkracht kan staan, mezelf vanuit mijn hoogste licht kan voortbewegen en zo ook een zuiver kanaal(medium) kan zijn voor mijn cliënten. Bewust en zuiver in het leven staan is iets wat bijdraagt aan de zuiverheid(helderheid) van een kanaal(medium) en is iets waar ik al jaren mijn best voor doe. Bewust leven, eten en drinken, vegetarisch en zoveel mogelijk biologisch, ik rook en drink niet, ik sta bewust in het leven en vind het dan ook van groot belang om mijn energieveld dagelijks schoon en in balans te houden. Niet alleen voor mijn werk en mijn cliënten,iets wat heel belangrijk is, maar als eerste voor mezelf. Want een schoon energieveld draagt bij aan een helder, gezond en gelukkig leven. En dat is iets waar mijn voorkeur naar uitgaat.

Aanbod en de financiële investering in jezelf

Coaching in de praktijk:
Uurtarief € 55,-

Coaching per e-mail:
Standaard tarief, per e-mail € 22,-

Coaching telefonisch of via beeldbellen:
30 minuten € 33,-
60 minuten € 55,-


(*)Energetisch consult in de praktijk:
20 minuten € 22,-
30 minuten € 33,-
45 minuten € 44,-
60 minuten € 55,-

Usui Reiki in de praktijk:
20 minuten € 22,-
30 minuten € 33,-
45 minuten € 44,-
60 minuten € 55,-

Kundalini Reiki in de praktijk:
30 minuten € 33,-


Energetische consulten op afstand:
30 minuten € 22,- 
60 minuten € 44,-
 

Aura & chakra reiniging en healing in de praktijk en op afstand:
30 minuten € 33,-

Klankheling in de praktijk met sjamanendrum/klankschalen:
22 minuten € 22,-
30 minuten € 33,-
45 minuten € 44,-
60 minuten € 55,-

            

(**)Sjamanistische consulten
Hoocha reiniging - 30 minuten € 33,-  
Hoocha reiniging+blessing 60 minuten € 55,- 
Chumpi healing - 90 minuten € 77,-
Samin Chaway blessing - 20 minuten € 33,-
Samin Chaway healing - 60 minuten € 66,- 
Mesa healing - 60 minuten € 55,-

Reiki inwijdingen(incl. vegetarische lunch):
Reiki I € 111,-
Reiki II € 155,-
Reiki III-A € 177,-
Reiki III-B € 222,-
Reiki I individueel € 200,- 
Reiki II individueel € 200,-


Verdere begeleiding en nazorg Reiki:
Bij elke graad vindt er 1 terugkomdag(duur 4 uur) plaats om Reiki-ervaringen te bespreken, voor vragen en/of opmerkingen en er is ruimte voor een behandeling. De kosten hiervoor bedraagt € 44,- 

Reiki-oefenavonden:
Bij voldoende belangstelling is er de mogelijkheid om Reiki-oefenavonden te organiseren.

Gratis Zelf-Attunements(op aavraag):
Breath of Life
Pain Management Empowerment
Ray of Hope Empowerment
White Protection Energy Bubble
God Attunements
Flame of Universal Love
Anti-Radiation Reiki
Radiation Repair Reiki Afstandsinwijdingen:

Akashic Records Attunement € 25,-
Arch Angel Michael Alignment Attunement € 30,-
Aura & Chakra Flush Empowerment € 30,-
Aura & Chakra Repair Empowerment € 30,-
Craniosacral Care Attunement € 25,-

Golden Light Attunement € 25,-
Great Central Sun Attunement € 25,-
Great Central Sun Source Attunement € 25,-
Great Central Sun+Source pakket Attunement € 35,-
Kundalini Reiki € 50,-


Tachyon Attunement € 25,- Tachyon Source Attunement € 25,-
Tachyon Source Attunement pakket € 35,-
White Light Attunement € 25,-
White Light Source Attunement € 25,-
White Light+Source pakket Attunement € 35,-


(*)Energetische consulten:

Er zijn vele verschillende stromingen van Universele levensenergie, allen zijn intelligente energieën en allen uniek in hun soort. Dit is te vergelijken met een regenboog. Een regenboog draagt een spectrum van kleuren, allen prachtige kleuren, maar ook allen uniek. De een niet meer of minder dan de ander, maar uniek in zijn soort. Dit geldt ook voor de vele stromingen die er zijn in Universele levensenergie. Allen dragen een unieke kleur, een uniek licht een unieke trilling of frequentie, samen vormt dit een spectrum van prachtige lichtstralen die ons kunnen assisteren en aanvullen daar waar wij dit wensen op weg naar heelwording. Iedere lichtstraal draagt dus in die zin unieke lichtcoderingen die allen een hoger doel hebben.

-Engelen healing: Een healing vanuit het engelenrijk. Stroomt op alle lagen van ons wezen binnen, daar waar dit wenselijk of nodig is. 
-Tachyon healing: Stimuleert eenheidsgericht bewustzijn en harmoniseert het energieveld op het diepste niveau.
-Golden Light healing: Geeft weer moed en hoop. Ideaal voor energetisch disbalans, hooggevoeligheid, psychische klachten, angst, woede, stress en biedt  bescherming tegen ongewenste energieën.
-White Light healing: Verdrijft negatieve energieën en beschermd.
-Great Central Sun healing: Het hoogste aspect van Tachyon.
Violette vuur healing: De Violette vlam van Saint Germain die lichaam en geest zuivert, lost karma op, heelt trauma's, stimuleert balans, transmuteert, bevrijdt, stimuleert vergeving, genade, compassie en purificatie. Het is een krachtige energie om je spirituele groei op een verantwoordelijke manier te versterken.

-Usui Reiki:  Universele energie, de kracht van de Zon, Zonne-energie, lost blokkades op, harmoniseert en werkt op fysiek,mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Alle trauma's, blokkades en ziektes kunnen geheeld worden, mits hier geen onopgelost thema aan vastzit. Usui Reiki en vele Universele stromingen van energie stroomt via onze kruin binnen, vervolgt zijn weg naar onze energiekanalen en verlaat ons lichaam via onze aarding(voeten en stuit).

-Kundalini Reiki
:
Universele energie van de Aarde, Aarde-energie, krachtige energie die alles heelt wat hij tegen komt, zolang er geen onopgelost thema achter zit. Deze energie werkt op de diepere lagen van ons wezen, zoals op onze blokkades in dit leven én die uit vorige levens, op trauma's(bewuste: traumatische ervaringen), onopgeloste en verborgen trauma's(onbewuste: een blessure, een ongeluk, een ziekte, een ruzie, rouw etc.) die nog opgeslagen zitten in ons lichaam, maar waar wij geen besef van hebben. Het werkt ook op onze geboortetrauma(het zwaarste trauma is ongetwijfeld geboren worden) en karmische banden(met onze dierbaren). Ook werkt het op DNA-niveau(op onze blauwdruk of onze bouwstenen), hiermee kan bepaalde aangeboren negatieve karaktertrekken of ziektes geheeld worden uit ons DNA. Alle trauma's, blokkades, aangeboren negatieve karaktertrekken en ziektes kunnen geheeld worden, mits hier geen onopgelost thema aan vastzit. De energie van de Kundalini Reiki stroomt via ons stuit binnen, vervolgt zijn weg via onze energiekanalen en verlaat ons lichaam via onze kruinchakra.

(**)Sjamanistische consulten:  

Hoocha reiniging: Een reiniging van zware(negatieve) energieën. Zware energieën kunnen letterlijk aan ons energieveld blijft vastplakken en zodoende ons energiesysteem vervuilen en ons op vele lagen kan blokkeren en zelfs ziek kan maken. Denk aan negatieve emoties van onszelf én die van anderen zoals boosheid, haat, nijd, irritaties, jaloezie, depressiviteit, angsten etc. Maar ook ziektes, karmische stukken, vloeken, verwensingen, entiteiten en al dat we dagelijks onbewust oplopen en aan ons kan blijven vastplakken van anderen, maar ook van plekken waar we komen, zoals onze werkplek, school, winkels of bij mensen thuis. Buiten de Hoocha die op ons afgestuurd kan worden door mensen die niet het beste met ons voorhebben, kunnen we iedere dag Hoocha oplopen in ons energieveld, puur omdat ons energieveld zich letterlijk mengt met het energieveld van anderen. Een Hoocha reiniging ontvang je met mijn Hoocha stenen die ik door je energieveld én langs je lijf haal aan de voor-, zij- en achterkant, om dat wat er aan zware energieën in je veld zit weg te halen. Dit consult vindt staand plaats.

Mesa healing: Vooraf aan een Mesa healing vindt er altijd eerst een korte Hoocha reiniging plaats. Een Mesa healing is een diepe healing die kracht biedt, reinigt, verbindt, heelt en harmoniseert.  Een Mesa is heilge altaar of ook wel een medicijnbuidel waar krachtvoorwerpen(kuyas; heilige stenen) inzitten van een Inca sjamaan. Kuyas's zijn wakker gemaakte stenen die verbonden zijn met de elementen, de boven-, midden- en onderwereld, de heilige bergen in de Andes, in Peru, met de krachtplaatsen op Aarde en met de Inca Godinnen. Als Inca sjamaan ben ik een Mesa-drager en werk ik op verschillende manieren met o.a. het Medicijn van zowel mijn Mesa als die van mijn Kuyas tijdens mijn sjamanistische consulten. Dit consult vindt liggend plaats.

Chumpi healing: Vooraf aan een Chumpi healing vindt er een korte Hoocha reiniging plaats. Een Chumpi healing brengt healing,  vrijmaken en balanceren van onze energiecentra's(chakra's), voor bescherming en voor een mooie diepe gronding. Dit gebeurt met mijn Chumpi stenen, wat een set is van 7 speciale stenen die dragers zijn van de heilige energie van de Apu's(heilige bergen) in de Andes, in Peru. Op iedere Chumpi staat een archetype afgebeeld die verbonden is met poortwachter, een chakra én een krachtplaats in de Andes. Je chakra's worden één voor één geopend, één voor één gereinigd, gebalanceerd en ook weer één voor één gesloten, zodat je weer veilig en weer in balans naar huis kan. Als Inca sjamaan ben ik ook een drager van een Chumpi Mesa, wat weer een medicijnbuidel is met helende stenen die verbonden zijn met de heilige bergen en krachtplaatsen in Peru en met de archetypes. Dit consult vindt liggend plaats.

Samin Chaway Blessing: Vooraf aan deze Blessing vindt er een korte Hoocha reiniging plaats. De Samin Chaway is een krachtige Blessing(zegening) die gegeven wordt met mijn Mesa. Het is een Blessing komende vanuit de boven-, midden- en onderwereld die iedere dag kan worden gegeven/ontvangen voor zegening, bescherming, kracht en heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. De Blessing wordt gegeven met mijn Mesa op het hoofd, beiden schouders, het hart en het buikgebied. Dit consult vindt staand plaats.

Samin Chaway Healing: Ook hier geldt dat er een korte Hoocha reiniging dient plaats te vinden voordat overgegaan kan worden naar deze healing. Het verschil tussen de Samin Chaway Healing en de Samin Chaway Blessing is dat de Blessing staand plaatsvindt en ongeveer 20 minuten duurt. De healing vindt echter liggend plaats, gezien de duur, ongeveer 1 uur, en door de intensiteit van het consult. Tijdens deze diepe healing reis je door de lagen van jezelf heen, dit kunnen ook de lagen van vorige levens zijn waar er zich blokkades en/of karma bevinden. 


Alle prijzen zijn incl. BTW

Mochten er vragen zijn over een behandeling of over wat de mogelijkheden zijn in het combineren van verschillende behandelingen, neem dan gerust contact met mij op. We kunnen dan samen kijken wat er het beste bij jou past. Tref je mij telefonisch niet, dan is er de mogelijkheid om een voicemailbericht in te spreken of een e-mailbericht te sturen via het contactformulier. Zie hiervoor  Contact. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  

Betalingen in de praktijk kunnen vóór een consult in de praktijk contant of via Tikkie worden betaalt. Consulten op afstand dienen vooraf betaalt te worden d.m.v een bankoverschrijving, een betaling via iDEAL, PayPal of een digitale betaalverzoek via bank of via een Tikkie.

Het annuleren van een afspraak graag minimaal 24 uur van tevoren doorgeven.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info